×

Na een eerste contact via telefoon of email probeer ik samen met de klant de hulpvraag te omschrijven: wat is het doel van de massage? Hiervoor zal een intakeformulier worden opgestuurd, die de klant in kan vullen.
Naar aanleiding van het ingevulde formulier zal ik eventuele aanvullende vragen ter verduidelijking stellen en een afspraak maken voor een intake.
Voor de intake zal in totaal 1,5 tot 2 uur uitgetrokken worden.

De intake:
1. Doornemen van de vragenlijst
2. Observatie van de hond in stand en in beweging
3. Palpatie (navoelen) van de hond
4. Massage
5. Nabespreking en adviezen

Tijdens vervolgbehandelingen worden de bovenstaande punten herhaald, maar zal het doornemen van de vragenlijst worden vervangen door een evaluatie van de vorige sessie en de observatie en palpatie minder uitvoerig zijn.

Aan de hand van iedere sessie zal ik een rapportage maken, waarin de sessie zal worden samengevat en de adviezen naar de klant zullen worden beschreven.

De klant kan een meer of minder actieve rol spelen in de sessie, afhankelijk van de hulpvraag.

Mocht er tijdens de intake (het gesprek, de observatie of palpatie) iets naar voren komen dat ik niet kan verklaren of in mijn ogen de zorg van een medisch specialist nodig heeft dan zal ik dit aangeven en de massage uitstellen tot na het bezoek aan de medisch specialist en zijn/haar groen licht om te mogen masseren.

Ik kan zeker ook in samenwerking met een medisch specialist werken, mocht dit nodig zijn.

In principe kom ik naar de klant thuis voor de behandelingen, mocht het voor de massage beter zijn of mocht het voor de klant niet mogelijk zijn mij aan huis te ontvangen dan kan de klant met de hond ook naar mij toekomen.

De klant hoeft voor de massage sessies niets in huis te halen, ik neem hiervoor alles mee.